Ungdomsrörelsen ska vara en arena där alla barn och unga kan engagera sig fritt utan hinder av islamofobi, afrofobi och andra former av rasism

VIT-ICKE-VIT är ett material med fokus på att stärka ungdomsrörelsens antirasistiska med folkbildning som verktyg.

VIT-ICKE-VIT ger dig metoder och material för att hålla studiecirklar i postkoloniala perspektiv, antirasism och inkludering.

Författare till detta studiematerial är Mona Nechma. Det bygger på fem teman och ett inledande kapitel om den frigörande pedagogiken som materialet utgår ifrån. Tanken är att varje tema är underlag för en träff men det är upp till varje grupp att själva välja upplägg.

 

Materialet kan användas av vem som helst som är intresserad av att lära sig mer om postkoloniala perspektiv och antirasistiskt arbete. Det är dock särskilt riktat till dig som är förtroendevald inom ungdomsrörelsen. Till exempel kan varje styrelsemöte inledas med några frågeställningar eller övningar från materialet.

Del
ett

Postkolonial samtid

I den här delen av materialet går vi in på kolonialismen, idén om ras och vår postkoloniala samtid.

Del
två

Normer och normkritik

I den här delen av materialet fokuserar vi på normkritiska perspektiv, vad skillnaden mellan tolerans och normkritik är och på vilket sätt en så kallad ”färgblindhet” är problematisk i relation till privilegier och rasistiska strukturer.

Del
tre

Strukturell rasism

I den här delen av materialet går vi in på den strukturella rasismen, hur den tar sig uttryck och sätter fokus på vithet, makt, intersektionalitet och rasifiering.

Del
fyra

Rasism och psykisk hälsa 

Rasism påverkar en människa på olika sätt, bland annat på ett psykiskt plan. Det kan ta sig uttryck på olika sätt och i den här delen av materialet fokuserar vi på det.

Del
fem

Skapa förändring 

Hur kan du stärka ditt antirasistiska arbete? I den sista delen av materialet går vi in på det fortsatta arbetet framåt.

Del
ett

Postkolonial samtid

I den här delen av materialet går vi in på kolonialismen, idén om ras och vår postkoloniala samtid.

Del
två

Normer och normkritik

I den här delen av materialet fokuserar vi på normkritiska perspektiv, vad skillnaden mellan tolerans och normkritik är och på vilket sätt en så kallad ”färgblindhet” är problematisk i relation till privilegier och rasistiska strukturer.

Del
tre

Strukturell rasism

I den här delen av materialet går vi in på den strukturella rasismen, hur den tar sig uttryck och sätter fokus på vithet, makt, intersektionalitet och rasifiering.

Del
fyra

Rasism och psykisk hälsa 

Rasism påverkar en människa på olika sätt, bland annat på ett psykiskt plan. Det kan ta sig uttryck på olika sätt och i den här delen av materialet fokuserar vi på det.

Del
fem

Skapa förändring 

Hur kan du stärka ditt antirasistiska arbete? I den sista delen av materialet går vi in på det fortsatta arbetet framåt.

Källor

Klicka för att se källhänvisningar
Tryckta källor

Ahmed, Sara & de los Reyes, Paulina (2011). Postkolonial feminism. 1. Stockholm: Tankekraft

Fanon, Frantz: ”Algeriet av-slöjat” i: Eriksson, C. Eriksson Baaz M. och Håkan Thörn (red) (1999) Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nora: Nya Doxa.

Mohanty, Chandra Talpade: ”Med västerländska ögon. Feministisk forskning och kolonial diskurs” I: Eriksson, Catharina & Eriksson, Baaz Maria och Thörn, Håkan (red) (2005) Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nora: Nya Doxa.

Mudimbe, V.Y: ”Diskurs om makt och kunskap om de Andra. Marginalet och koloniseringens strukrur.” I: Eriksson, C. Eriksson Baaz M. och Håkan Thörn (red) (1999) Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nora: Nya Doxa.

Nationalencyklopedin (2016) Intersektionalitet (Elektronisk)
Tillgänglig: http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ Intersektionalitet (2016-04-17)

Astorga Díaz, Camila & Echeverria Quezada, Mireya & Kyeyune Backström, Valerie & Kiros, Judith (2015). Rummet. Stockholm: Ordfront Galago

 

Elektroniska källor

Groglopo, Adrián Groglopo (2015) Antirasistisk ordbok

http://www.antirasistiskaakademin.se/wp-content/uploads/2017/06/Antirasistisk-ordbok.pdf

 

Tasin, Lewen (2018) LSU rapport VIT-ICKE-VIT (2018)

https://lsu.se/wp-content/uploads/2018/12/VIT-ICKE-VIT_20181205.pdf

 

Individuell Människohjälp, Film om vardagsrasism

https://www.imsweden.org/vad-vi-gor/antirasism/fargblind-en-film-om-vardagsrasism/

 

Kiros, Judith (2014) Vithetsnorm
http://rummets.se/blog/faq/

 

Ahmed, Sara (2010) Feminist Killjoys (And Other Willful Subjects)

http://sfonline.barnard.edu/polyphonic/print_ahmed.htm

 

Nationalencyklopedin (2016) Intersektionalitet
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/Intersektionalitet

 

Wallengren, Simon & Mellgren, Caroline (2017) Romers upplevelser av hatbrott

http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/23988/FoU%20rapport%202017.3%20muep.pdf;jsessionid=FAA2BDA1EF3898D2A61053DF271A024C?sequence=2