Vit
Icke
vit

Ett digitalt studiematerial om
antirasistiskt arbete i ungdomsrörelsen

Så här kommer du igång

rund rosa cirkel med tre figurer i vitt

Steg 1

Samla ihop en grupp,
vem som helst kan vara med!
rund rosa cirkel med en bok i vitt

Steg 2

Läs om den
frigörande pedagogiken
rund rosa cirkel med en klocka i vitt

Steg 3

Avsätt ca 2 timmar
per träff
rund rosa cirkel med pratbubblor i vitt

Steg 4

Kör i gång studiecirkeln
med del 1

Frigörande
pedagogik

Del 1
Postkolonial samtid

Del 2
Normkritik

Del 3
Strukturell rasism

Del 4
Psykisk hälsa & rasism

Del 5
Skapa förändring

Vit Icke Vit är ett projekt av LSU med bidrag från MUCF